Posted on

21. STOLETÍ = STOLETÍ VODY

image_print

GRANIT PARTS přichází s podporou efektivního zavlažování a hospodaření s vodou

V důsledku extrémních období sucha v posledních letech se ukazuje, že voda bude v Evropě stále cennějším zdrojem. S rostoucím suchem se zvyšuje potřeba zavlažovat pěstované plodiny. V letních měsících netrpí suchem pouze obdělávaná pole, ale i parky a zahrady. Z těchto důvodů se zvedá poptávka po kvalitních zavlažovacích systémech. Proto GRANIT nabízí kapkové zavlažovací systémy od firmy NETAFIM určené pro profesionální užívání. Výhody:

1. Cílené zavlažování Při kapkovém zavlažování je voda dodávána přímo na místo určení. Systém dávkuje přesné množství vody v pravidelných intervalech. Díky důmyslnosti a preciznímu provedení je zavlažování spolehlivé, přesné a hlavně hospodárné.

2. Nepodléhá vlivům prostředí Při cíleném kapkovém zavlažování je eliminován vliv větru a minimalizováno odpařování. Minimální citlivost na vliv prostředí.

3. Hospodárnost – úsporný na množství vody V závislosti na aplikaci lze ušetřit 30 až 50 procent vody. Nízkotlaký systém NETAFIM nepotřebuje přítomnost čerpadla, což šetří značné množství energie.

4. Šetrné vůči rotlinám Díky tomu, že zavlažování probíhá ze spodu rostliny (přímo do země), nedochází k máčení a vlhčení listů, květů a plodů. Díky tomu jsou rostliny méně náchylné na nemoci a na přímém slunci nedochází ke spálení listů. Cílené zavlažování také dodává vodu pouze na dané místo (v ideálním množství a pro zavlažovanou rostlinu) a nepodporuje tak růst plevele v okolí.

5. Regulovatelnost a automatizace S NETAFIM lze cílené zavlažování automatizovat a dle požadavků regulovat. Nižší pracovní zatížení vede k dalším úsporám nákladů.

6. Víceúčelové použití Kapkové zavlažování lze použít bez ohledu na půdu a terén. Na rozdíl od jiných zavlažovacího systému lze kapkové zavlažování instalovat také na strmých svazích nebo na kamenitých půdách. Pomocí této zavlažovací techniky je možné i zavlažování střech.

7. Skryté rozvody – neviditelnost Zavlažovací vedení je přímo u země a může byt dokonce zahrabáno pod terén. Díky tomu je minimálně viditelné a neruší tak estetiku místa.

S NETAFIM Vám nabízíme profesionální systémy pro zavlažování zahrad, parků nebo i pro pěstování vína a ovoce. Kapkový zavlažovací systém je základní doménou izraelské firmy NETAFIM, světové jedničky v zavlažovacích systémech, je ideálním řešením problému nedostatku vody – zavlažuje suchá místa ale zároveň vodou neplýtvá. Díky změně klimatu se tato zavlažovací technologie stává užitečnou alternativou k běžným systémům v Evropě.


« Zpět na přehled Kategorie: Unkategorisiert