Posted on

VŽDY ZŮSTAT CHLADNÝ

image_print

S GRANIT k rychlé diagnóze klimatiz. zařízení přímo na poli.

Moderní zemědělské stroje jsou dnes všechny vybaveny klimatiz. zařízením, aby se práce v horkých dnes stala snesitelnou. Pokud klimatiz. zařízení v takových dnech vypadne jen zčásti neb dokonce kompletně, je rychlá a vypovídající chybová diagnóza od servisního montéra žádána přímo na místě, aby se práce nemusela přerušovat déle, než je nutno.

Při analýze chyb hrají důležitou roli zejména tři faktory:

  1. Tlak
  2. Teplota
  3. Stav agregátu

Pro zjištění stavu agregátu a optickou kontrolu tekutého klimatiz. plynu a
kompresorového oleje Vám nabízíme v diagnostickém prohlížecím skle od
CGS pomůcku se snadnou obsluhou, která dává rychlé výsledky.

Diagnostické prohlížecí sklo od CGS se připojí na běžíci klimatiz. zařízení,
přičemž je tekuté chladivo s olejem odebíráno na servisní přípojku vysokotlakého okruhu. Podle přitékajícího média může být stanovena první innformace o stavu klimatiz. zařízení. Pokud nepřitéká žádná klimatizační plyn nebo jen málo, je to indicie proto, že je klimatiz. zařízení naplněno nedostatečně nebo je úplně prázdné.

S trochou rutiny může být měření s diagnost. kukátkem od CGS během
cca 5 minut provedeno. Podle výsledku můžete odhadnout nutnou práci a
prostředky a zjistit realistickou cenu nákladů na bázi faktů pro zákazníka.

Informujte se u našich GRANIT expertů o této jednoduché diagnostice klimatiz. zařízení. Další zkušební a diagnostické nástroje pro klimatizační techniku i servisní nástroje pro klimatizacee najdete na GRANIT Webshopu.


« Zpět na přehled Kategorie: Unkategorisiert