Posted on

ZÁRUKA NEBO NE?

image_print

Z praxe: Postupně určete případy záruky na baterie.

Když baterie vypoví službu, často se na první pohled zdá, že jde o výrobní vadu. Ale pouze asi v 1% případů se skutečné jedná o výrobní vadu. Ty se vyskytují hlavně v prvních dvanácti týdnech po zakoupení. Na 90% je naopak nejčastějším zdrojem chyby hluboké vybití v důsledku nedostatečného nabití.

Jak ale vyřídit reklamaci a zjistit, zda lze baterii úspěšně reklamovat?

KROK 1:

Ověření věku / potvrzení prodejního dokladu

Je baterie stále v záruční době?

Stáří baterie poskytuje informace o možném překrytí nebo běžném stáří používání.

JA: Dále ke kroku 2

NE: Reklamaci zamítnout

KROK 2:

Kontrola využití baterie

Zvolil zákazník správnou velikost a technologii?

Velikost a technologie musí odpovídat aplikaci, jinak se životnost baterie drasticky sníží.

JA: Dále ke kroku 3

NE: Reklamaci zamítnout

KROK 3:

Vizuální kontrola

Je možné vidět vnější poškození?

Při vizuální kontrole vyhledejte indikátory poškození, jako je zbělení, únik kyseliny, praskliny, poškozené póly a zdeformované skříně baterie.

NE: Dále ke kroku 4

JA: Reklamaci zamítnout

KROK 4:

Nabíjení a testování baterie pomocí testeru

1. Nabijte baterii s kapacitou 10% Ah po dobu osmi hodin. Moderní nabíječky provádějí toto nabíjení automaticky.

2. Poté zapněte dálková světla na jednu minutu bez nastartování motoru nebo nechejte baterii stát po dobu šesti hodin. Tak odstraníte povrchové napětí.

3. Poté proveďte test baterie testerem baterie. Potřebujete napětí (V) a studený proud (CCA).

A: Snižuje se napětí po nabití rychle pod 12 V?

Napětí by nyní mělo být alespoň 12,6 V. Pokud napětí klesne na 10,5 V bez použití baterie, pravděpodobně dojde ke zkratu v článcích a tím k výrobní vadě.

ANO: Reklamaci přijmout

NE: Dále k B: Kontrola studeného proudu

B: Je studený proud nižší než 60%?

Studený proud za studena by nyní měl být alespoň 60% hodnoty uvedené na baterii. Pokud tomu tak není, i když je napětí alespoň 12,6 V, byla baterie vybitá v důsledku sulfatace v důsledku hlubokého vybití nebo mnoha nabíjecích cyklů.

ANO: Odmítněte reklamaci a vyměňte baterii na náklady zákazníka. Baterie je vybitá.

NE: Reklamaci zamítnout. Baterie nebyla plně nabitá a funkční.

I když váš tester baterie ukazuje „vyměňte baterii“, nemusí to nutně znamenat nárok na záruku. Baterie je většinou vybitá.


« Zpět na přehled Kategorie: Unkategorisiert