Posted on

GRANIT LAADUNHALLINTA MAHDOLLISTAA KORKEATASOISET TUOTTEET

image_print

Valtava merkitys, alati kasvava tiimi – GRANIT laadunhallinta.

GRANIT-laatulupaus on yksi tärkeimmistä arvoistamme ja sen suhteen säännölliset ja toimivat laatutestaukset ovat merkittävässä roolissa. Tätä silmällä pitäen laajennammekin jatkuvasti laadunhallintaosastoamme kotipaikkakunnallamme Saksan Heeslingenissä.

Laadunhallinnan 23 työntekijää tekevät kansainvälisesti yhteistyötä ostotoimistojen, GRANIT myyntikonttoreiden sekä tavarantoimittajien kanssa.

Kattavaa laadunhallintaa

Laadunhallinnalle kuuluvia moninaisia työtehtäviä tukee talon oma laboratorio. Työtehtäviin kuuluvat uusien, GRANIT-nimen alle tulevien tuotteiden tekniset tutkimukset sekä takuuhakemukset ja reklamaatiot. Myös säännölliset tuotteiden vastaanottotarkastukset ovat tärkeä osa laadunvalvontaa. Yhtiön oma laboratorio on varustettu moderneimmalla testaus- ja mittausvälineistöllä, esimerkiksi kovuusmittauslaitteella, optisella emissiospektrometrillä (OES) sekä 3D-mittausvarrella. Välineistön avulla voidaan määrittää yksittäisten tuotteiden toimintaa, materiaaliominaisuuksia ja mittoja sekä tuottaa asianmukaisia tuoteselosteita.

Myös laatuprosessien optimointi, neuvonta lakisääteisten vaatimusten suhteen sekä vaihtoehtoisten tuotevalmistajien selvittäminen kuuluvat laadunhallinnan toimenkuviin. Granitilla keskitytään siis laatuun jo uusien tuotteiden suunnittelu- ja kehitysvaiheessa!

Hyvä laadunhallinta on ollut yksi tärkeimmistä tekijöistä, joiden avulla Granit Parts:sta on tullut kansainvälisesti tunnettu toimija. Asiakkaamme voivat luottaa Granitin korkeaan laatuun.

Uudet tilat laadunvalvonnalle

Laadunvalvontayksikkö siirtyi kesän 2019 aikana uusiin tiloihin, joissa on entistä paremmat tilat tuotteiden korkean laadun ylläpitämiseksi. Uusissa tiloissa on myös pieni varasto tutkittaville tuotteille, jotta pystymme tutkimaan kerralla yhä suurempia eriä.


« Takaisin yleisnäkymään Kategoriat: Unkategorisiert