Posted on

GWARANCJA CZY JEJ BRAK?

image_print

Z praktyki: Ocenianie krok po kroku przypadków gwarancji na akumulatory.

Kiedy akumulator przestaje działać, najczęściej zakładamy, że to wynik wady produkcyjnej. Ale tylko w około 1% przypadków powodem są rzeczywiście wady fabryczne. Wady ukazują się głównie w ciągu pierwszych dwunastu tygodni po zakupie. Za to głębokie rozładowanie jest aż w 90% przypadków przyczyną awarii.

Jak jednak rozpatrzyć reklamację i dowiedzieć się, czy przysługuje roszczenie gwarancyjne?

KROK 1:

Weryfikacja czasu/ weryfikacja paragonu

Czy akumulator jest nadal objęty gwarancją?

Wiek akumulatora dostarcza informacji o możliwym zbyt długim magazynowaniu lub standardowym czasie użytkowania.

TAK: Przejdź do kroku 2

NIE: Reklamacja zostaje odrzucona

KROK 2:

Sprawdź zastosowanie akumulatora

Czy klient wybrał odpowiedni rozmiar i technologię?

Rozmiar i technologia muszą pasować do zastosowania, w przeciwnym razie żywotność akumulatora zostanie drastycznie zmniejszona.

TAK: Przejdź do kroku 3

NIE: Reklamacja zostaje odrzucona

KROK 3:

Kontrola wizualna

Czy widoczne są uszkodzenia zewnętrzne?

Podczas oględzin szukaj oznak uszkodzeń, takich jak wybielenie naprężeniowe, wyciek kwasu, pęknięcia, uszkodzone zaciski i zdeformowane skrzynki akumulatorów.

NIE: Przejdź do kroku 4

TAK: Reklamacja zostaje odrzucona

KROK 4:

Ładowanie i kontrola akumulatora za pomocą testera

1. Ładuj akumulator przy pojemności 10% Ah przez osiem godzin. Nowoczesne prostowniki wykonują to ładowanie automatycznie.

2. Następnie włącz światła drogowe na jedną minutę bez uruchamiania silnika lub pozostaw akumulator na sześć godzin. W ten sposób zlikwidujesz napięcie powierzchniowe.

3. Następnie sprawdź akumulator za pomocą testera. Musisz sprawdzić napięcie (V) i prąd testowy rozruchu na zimno (CCA).

A: Czy po naładowaniu napięcie szybko spada poniżej 12 V?

Napięcie powinno teraz wynosić co najmniej 12,6 V. Jeśli bez użycia napięcie spadnie do 10,5 V, prawdopodobnie występuje zwarcie w ogniwach, a tym samym mamy do czynienia z wadą produkcyjną.

TAK: Reklamacja zostaje uznana

NIE: Przejdź do B: Sprawdzanie testowego prądu rozruchu na zimno

B: Czy wynik dla prądu testowego wynosi poniżej 60%?

Prąd testowy rozruchu na zimno powinien teraz wynosić co najmniej 60% wartości podanej na akumulatorze. Jeśli tak nie jest, mimo że napięcie wynosi co najmniej 12,6 V, akumulator został zużyty przez zasiarczenie z powodu głębokiego rozładowania lub wielu cykli ładowania.

TAK: Odrzuć reklamację i wymień akumulator na koszt klienta. Akumulator jest wyczerpany.

NIE: Reklamacja zostaje odrzucona. Akumulator nie został w pełni naładowany, jednak działa.

Nawet jeśli tester pokazuje „wymień akumulator”, nie musi to koniecznie oznaczać uznania roszczenia gwarancyjnego. W większości przypadków akumulator jest po prostu rozładowany.


« Powrót do przeglądu Kategorie: Unkategorisiert