Posted on

ZACHOWAJ ZIMNĄ KREW

image_print

Szybka diagnostyka klimatyzacji bezpośrednio w terenie dzięki produktom GRANIT.

Nowoczesne maszyny rolnicze są obecnie zawsze wyposażone w klimatyzację, bez której praca w upalne dni jest trudna do zniesienia. Jeśli jednak w takich dniach system klimatyzacji ulegnie częściowej lub całkowitej awarii, technik serwisowy na miejscu potrzebuje szybkiej i sensownej diagnostyki błędów, aby nie trzeba było przerywać pracy na dłużej niż to konieczne.

Przy diagnostyce usterek najważniejsze są trzy czynniki:

  1. ciśnienie
  2. temperatura
  3. stan agregatu

Wzierni diagnostyczny CGS to łatwe w użyciu narzędzie, które umożliwia
szybką ocenę stanu agregatu i kontrolę optyczną ciekłego gazu chłodniczego i oleju sprężarkowego.

Wziernik diagnostyczny CGS zostaje podłączony do działającego układu
klimatyzacji, dzięki czemu ciekły czynnik chłodniczy z olejem jest pobierany z przyłącza serwisowego obszaru wysokiego ciśnienia. Na podstawie napływającego medium można sformułować pierwsze wnioski dotyczące stanu układu klimatyzacji. Brak płynnego gazu chłodniczego lub bardzo niewielki dopływ oznacza, że system klimatyzacji nie jest wystarczająco napełniony lub też całkowicie pusty.

Przy odrobinie rutyny pomiar za pomocą wziernika diagnostycznego CGS
można wykonać w około 5 minut. Dzięki temu można oszacować niezbędną
pracę i zasoby oraz wysłać klientowi realistyczną wycenę na podstawie
faktów.

Zapraszamy do kontaktu z ekspertami GRANIT, aby dowiedzieć się więcej na temat tej prostej metody diagnozy systemu klimatyzacji. Pozostałe narzędzia testowe i diagnostyczne dla technologii klimatyzacji i urządzeń serwisowych do klimatyzacji można znaleźć w sklepie internetowym GRANIT.


« Powrót do przeglądu Kategorie: Unkategorisiert